Khun Jane
ReadyPlanet.com

Home

Khun Jane
   
   
ก่อนเข้ารับบริการ หลังเข้ารับบริการ ด้วยระบบ แฮร์ซสิ เต็มส์ (แฮร์พีซ)
 

แฮร์ซิสเต็มส์ หมายถึง การนำผมชิ้นที่เป็นเส้นผมจริง วางลงไปตรงบริเวณ ที่มีปัญหาผมบาง หรือ ศีรษะล้านทาการยึด ติดด้วย กิ๊ฟ หรือ เทปกาว หรือ กาว หลังจากนั้น สามารถจัดแต่งเซ็ททรงผมใหเ้ข้าด้วยกัน ดูเนียนเป็นธรรมชาติ

 

     
บริการแฮร์ซสิ เต็มส์ ระบบกิ๊ฟ สามารถถอดได้ติดใส่เองได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย ดูเป็นธรรมชาติ สามารถจัดแต่งเซ็ททรงผมได้เองทำกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-750-5287 หรือ 02-714-0118 แอนเดอร์สันแฮร์ ยินดีใหคำปรึกษา
     
     
     
     
     
 
 

 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

 
Our Clients

Khun Thon
Khun Nat
Khun Kim
Khun Adams
Khun Johnny
Khun Jill
Khun Pete
Khun Krit
Home About Anderson Our Clients Our Services Hairpiece Catalog Store Webboard Contact Us